Du kan få sammanlagt 50 000 kronor RUT-avdrag per år. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

För att ha rätt till rutavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:

du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
du har betalat för RUT-arbeten.

Läs mer om grundvillkoren nedan.
Du är obegränsat skattskyldig

Du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du är bosatt eller vistas stadigvarande i Sverige eller har väsentlig anknytning hit. Det innebär att du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster, oavsett om de kommer från Sverige eller något annat land.

Du som är begränsat skattskyldig i Sverige kan få rot- eller rutavdrag om du har begärt att få bli beskattad enligt inkomstskattelagen. Ditt överskott av förvärvsinkomster ska då komma från förvärvsinkomster du haft i Sverige.

Du kan inte få RUT-avdrag om du är begränsat skattskyldig och bara äger en fastighet i Sverige. Om du ändå har fått preliminär skattereduktion vid köpet av RUT-arbete blir du skyldig att betala tillbaka till Skatteverket det belopp som Skatteverket har betalat till den som har utfört arbetet.

Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Sverige

Du måste vara minst 18 år

För att få RUT-avdrag måste du ha fyllt 18 år senast under det år arbetet betalas.
Du har betalat för RUT-arbete

Det är bara du som har betalat som kan få RUT-avdrag. Det räcker alltså inte att arbetet har utförts i din bostad. Det finns dock möjlighet till omfördelning mellan makar och även möjlighet till omfördelning mellan sambor med gemensamma barn.