Om skattereduktion
Nya regler för rot- och rutarbete den 1 januari 2021

Riksdagen har beslutat om nya regler för rot- och rutavdraget som träder i kraft den 1 januari 2016.

Följande förändringar har beslutats

  • Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Sedan 1 januari 2021 är taket för rutavdraget 75 000 kronor per person och år.
  • Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. Sammanlagt kan en privatperson få 75 000 kronor i rotavdrag och rutavdrag per år.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.

Den sammanlagda skattereduktionen för rutarbete får inte överstiga 50 000 kr oavsett köparens ålder.

 

Enklare städ- eller rengöringsarbeten

Enligt de nya reglerna kan du endast göra rutavdrag för enklare städ- eller rengöringsarbete samt för flyttstädning. Med enklare städtjänster menas städning och rengöring av vardaglig karaktär som varken kräver specialistutbildning eller mer avancerad utrustning. Grovstädning med golvboningsmaskin och rengöring av inomhus- eller utomhuspool räknas inte som enklare städarbete och ger därmed inte längre rätt till rutavdrag.

Matlagning som betalas efter den 1 januari 2016 ger inte rätt till rutavdrag. Detta gäller även catering.  En barnvakt kan dock laga mat till barnen i samband med barnpassning om det kan anses utgöra en normalt förekommande arbetsuppgift för en barnvakt och som normalt utförs av hushållet själva. Enklare matlagning i ringa omfattning som sker i samband med personlig omsorg och som är kopplad till omsorgen kan också ge rutavdrag efter 1 januari 2016.

Om skattereduktion

50 % skattereduktion

Det sk rutavdraget för hushållsnära tjänster trädde i kraft sommaren 2009 och reformerades 2016.

Det innebär att kunden endast betalar 50% av arbetskostnaden för varje utfört uppdrag av enklare hushållsarbete, t ex städning, tvätt och strykning, trädgårdsarbete etc.

B&B Städservice ser till att skatteverket drar av 50% direkt när du köper våra tjänster.

Du som kund spar alltså både tid och pengar!

Direktavdraget ger dig genast 50 % skattereduktion vid köpet !

Köper du hushållstjänster av B&B Städservice får du 50 % skattereduktion på arbetskostnaden. I detta ingår t ex städning, tvätt, strykning, fönsterputs,trädgårdsarbete och mycket mer till halva priset !

Direktavdraget gäller för hushållsnära tjänster vilket innebär att du bara betalar 50 % av arbetskostnaden vid köptillfället. B&B Städservice administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket. Smidigt och enkelt för dig som kund.

När du köper tjänsten privat

Köper du B&B Städservice tjänster privat får du en faktura med två betalningsalternativ; ett belopp där skattereduktionen är avdragen och ett fullt belopp. Har du utrymme kvar att nyttja av din skattereduktion kan du betala det lägre beloppet. Är utrymmet däremot redan nyttjat så ska du betala den totala kostnaden.

Skattereduktionen är max 75 000 kronor per person och år vilket motsvarar ett underlag av 100 000 kronor vid fyllda 65 år.

För personer som inte fyllt 65 är gäller sedan 1 jan 2020 att skattereduktionen är max 75 000 kronor.

Tänk på att flera personer (över 18 år med taxerbara inkomster) i ett hushåll kan stå på B&B Städservice avtal och därmed nyttja skattereduktionen utifrån fördelning som kunden bestämmer själv.

Vänd dig till Skatteverket för aktuell info om hur mycket du nyttjat av din skattereduktion.

Exempel:

I följande exempel kan du se kostnaden om du köper ett Hemstädning abonnemang på 3 timmar varannan vecka privat:

Abonnemang Hemstädning (arbetskostnad) 1 876 kr/mån

med skattereduktion betalar du hälften: – 938 kr/mån

Material ej skattereducerad

När du får tjänsten som löneförmån

Har du hushållstjänster som löneförmån via din arbetsgivare så kan du också få B&B Städservice tjänster skattereducerade med 50 %, vilket gör att löneförmånen i princip inte kostar något i form av förmånsskatt för dig som anställd! Din arbetsgivare skickar årligen in kontrolluppgifter till Skattemyndigheten och du gör sen enkelt avdraget i din deklaration. Även här gäller att skattereduktionen max kan vara

37 500 kr per person och år vilket motsvarar ett underlag av 75 000 kr.

Exempel:

I följande exempel kan du se upplägget om du har B&B Städservice som betald löneförmån av arbetsgivaren med Hemstädning abonnemang på 3 tim varannan vecka:

Abonnemang (arbetskostnad) 12 ggr 2 033 kr/mån 24 396 kr/år

Material (ej skattereducerad) 3 000 kr/år

Summa årskostnad 27 396 kr/år

På kontrolluppgiften redovisas förmån/skattepliktigt värde 27 396 kr.

Du betalar alltså skatt bara för materialkostnaden 3000 kronor, som inte är skattereducerad.

När du som arbetstagare ansöker om skattereduktion i din självdeklaration beräknas preliminär skatt på förmånen och samtidigt nyttjas skattereduktionen, vilket innebär att du inte behöver ligga ute med pengarna för den preliminära skatten avseende arbetskostnaden.

Vid 50% marginalskatt skulle följande inträffa:

Preliminär skatt (ej dragen sedan tidigare) 13 698 kr (50% av 27 396 kr)

Skattereduktion (50 % av arbetskostnaden) -13 698 kr

Slutlig skatt att betala 0 kr

Skattereduktion på ett bekvämt sätt

Precis som andra förmåner ska förmånen för hushållsnära tjänster redovisas i din självdeklaration. När din arbetsgivare gör beräkning av preliminärskatteavdrag kommer inte förmånen för hushållsnära tjänster att räknas in. (Detta gäller dock endast sådant hushållsarbete som är underlag för skattereduktion därmed dras preliminärskatt på material, utrustning och resor).

Istället lämnar din arbetsgivare underlag för värdet på förmånen på den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket, du behöver alltså inte skicka in egna underlag t.ex. kvitton. Som anställd gör du sedan avdraget själv i din deklaration där underlaget kommer att vara förtryckt.

 

Dela den här berättelsen, välj din plattform!