Miljö

B&B:s huvudsakliga verksamhet, som består av städservice, präglas av miljömedvetenhet. Vi arbetar ständigt för förbättringar. Att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från förbrukningsmaterial, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt är en viktig fråga för oss.

Både när vi utför städtjänster och när vi köper in maskiner, kemikalier, städutrustning eller andra produkter tar B&B ansvar för miljön.
Det ingår även i vår policy att göra våra kunder uppmärksamma på ett miljövänligare tillvägagångssätt om sådant finns.

För att vidareutveckla vår miljöpolicy ska vi:

*Integrera miljöarbetet i vår långsiktiga planering.
* Fortlöpande informera, vidareutbilda och engagera personalen i miljöfrågor.
* Ställa krav på våra leverantörer att deras produkter är acceptabla från miljösynpunkt.
* Sträva efter bästa miljöval och använda så miljöskonsamma produkter som möjligt utifrån de krav som våra kunder ställer.
* Arbeta för ökad återvinning av material och utrustning om det innebär en vinst för miljön.
* Hushålla med energi.
* Arbeta för att transporter sker på ett för miljön så gynnsamt sätt som möjligt.

Dela den här berättelsen, välj din plattform!