Etik och moral

B&B lyder lagarna i vårt land samt respekterar och följer regler och krav som ställs på ett företag med vår verksamhet. På så sätt upprätthåller vi god etisk sed. Detta ger våra medarbetare trygghet i sin yrkesroll och därmed goda förutsättningar att växa och utvecklas både professionellt och på ett privat plan.Därför tar alla våra medarbetare ett personligt ansvar i det dagliga arbetet för våra kunder.

Dela den här berättelsen, välj din plattform!