Skolstädning i Stockholm och omnejd

Du som är ansvarig för skolstädning, se hit!
Det kanske är dags att hitta en ny städfirma för den viktiga renhållningen i din skola?
Då ska du direkt ta kontakt med B&B skolstädning Stockholm och bestämma en tid med oss för att rådgöra. Vi provstädar enligt de regler och på de tider som gäller för din skola.

Vi finns på skolan när det är tomt på personal och elever – på så vis garanteras ett snabbt och effektivt arbete, allt enligt dina önskemål. Vi använder oss av moderna metoder, medel och redskap för att uppnå de bästa resultaten. Om det så önskas, utför vi skolstädning med miljövänliga medel för att undvika onödig påfrestning på elever, ditt och vårt personal samt på den yttre miljön.

Efter provstädning kan du själv granska och bedöma resultatet!

Vi är helt säkra på att du kommer att bli mycket nöjd med vårt professionella arbete och skriva kontrakt med oss för att även i fortsättningen ståta med en välstädad, glänsande ren skola!
Våra kunniga och välutbildade medarbetare har lång erfarenhet av all slags städning samt förstås skolstädning och vet precis vad som krävs för att rengöra i en skola. Golven i trappor, korridorer och klassrum utsätts för extrem slitning av de hundratals fötter som dagligen rör sig i skolan. Likaså entré och toaletter behöver var sin rejäla omgång för att bli användarvänliga och fräscha igen efter en lång skoldag. Vår yrkesstolthet kräver att vi dag efter dag levererar en skolstädning i Stockholm och omgivning som heter duga.

I dag vet vi att inte bara det estetiska resultatet efter rengöringen är av största vikt för trivseln. En lika viktig aspekt är hygienen som går hand i hand med en noggrann städning. Dammallergier och smittande sjukdomar förebyggs och undviks när det råder renhet där många människor möts.
Om du trots allt skulle vara tveksam, kan vi anföra ytterligare två punkter för att vinna ditt förtroende. Dels ingår det i vår kvalitetsgaranti att vi genast rycker ut för att ställa till rätta om vi möjligtvis skulle ha glömt något under gången för vår skolstädning!

Dels är våra medarbetare inte bara välutbildade och flinka, utan också vänliga och brinner för att leverera ett utmärkt arbetsresultat!
Vänd dig alltså till B&B skolstädning Stockholm med förtroende och vi kan lova att du inte kommer att bli besviken!