Dödsbo sterbhus i Storstockholm

Se hit om du är ansvarig privatperson för dödsbo i Stockholm, god man, bostadsrättsförening, fastighetsägare, mäklare, jurist eller begravningsbyrå som har fått i uppdrag att avveckla ett dödsbo!
B&B är ett mångsidigt och beprövat serviceföretag som numera introducerar full service vid dödsbon/sterbhus i Stockholm.
Vi på B&B är måna om miljön och därför fraktar vi allt lösöre som inte säljs eller skänks till välgörenhetsorganisationer till en återvinningscentral och inte till soptippen.

Begär B&B:s sakkunniga hjälp med sterbhus/dödsbo och upplösning av hushåll i Stockholm och omgivning.

 • B&B värderar oförbindligt och köper kvarlåtenskap, packar, röjer och tömmer bostaden, transporterar och magasinerar, säljer, återvinner samt flyttstädar.
 • Kostnadsfritt hembesök med värdering av bohaget.
 • Vi antecknar noggrant dina önskemål angående dödsboupplösningen, även tidpunkt för början och slut för avvecklingen av hemmet.
 • Utrymning av bostaden.
 • Vi rensar även källare, vind och garage och packar och sorterar beroende på vart föremålen ska forslas.
 • Transport till olika adresser.
 • De anhörigas lott körs hem till dem.
 • Värdeföremål och antikviteter transporteras till auktionshus för försäljning,
  möbler, husgeråd och kläder till välgörenhet och det som blir kvar till återvinningscentral.
 • Flyttstädning, en mycket noggrann och omsorgsfull rengöring av hela bostaden.
  Obs du behöver inte köpa hela servicepaketet utan väljer fritt bland ovanstående tjänster.

Priset för tömning av bostad i Stockholm vid seniorflytt eller dödsbo är beroende av flera olika faktorer:
Bostadens storlek, möblernas mängd och tyngd (t ex piano), omfattningen av lösöret och tidsåtgången för gallring, sortering, packning i kartonger, lastning, transport och avlastning, om det finns hiss i huset, antal trappor och hur nära bostaden flyttbilen kan stå parkerat.
Även flyttstädningspriset är avhängigt från bostadens storlek och skicket den befinner sig i.
Vi drar av vinsten som erhållits vid ev försäljning av värdeföremål på auktion från slutpriset du betalar oss- respektive du får tillbaka restsumman om försäljningspriset överstiger priset du är skyldig oss. Annars fakturerar vi på vanligt sätt.
Vi lämnar garanti för att säkerställa att kunden är fullständigt nöjd med våra tjänster.
Om det skulle mankera i någon detalj i hanteringen av ditt ärende eller i städresultatet hör du av dig till B&B sterbhusservice Stockholm inom två dygn efter att våra medarbetare har avslutat hela arbetsprocessen. Ring eller skriv e-mail!
Vi bestämmer genast en tid med dig och är tillbaka för att rätta till bristen.
Medarbetarna på B&B Service Stockholm är nöjda när kunden är nöjd med vårt arbete!