Golvvård i Stockholm

Har du brädgolv, parkett, stengolv eller en konstgjord golvbeläggning i ditt hem, ditt kontor eller i lokalerna för din affärsrörelse? Svaret på den frågan är av mindre vikt än själva skötseln av ditt golv. Ett har alla golv gemensamt:  varje golv utgör en viktig del av helhetsintrycket av rummet. Golvet fångar omedvetet och direkt varje inträdande persons  blick. Golvets tillstånd [...]