Miljö

Miljö B&B:s huvudsakliga verksamhet, som består av städservice, präglas av miljömedvetenhet. Vi arbetar ständigt för förbättringar. Att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan från förbrukningsmaterial, förpackningar, transporter och från verksamheten i övrigt är en viktig fråga för oss. Både när vi utför städtjänster och när vi köper in maskiner, kemikalier, städutrustning eller andra produkter tar B&B ansvar för miljön. Det ingår [...]