Mer tjänster

Specialtjänster Tjänst Kostnad Inställelseavg Tjänster som t.ex. ärenden, inköp, montering av möbler, bilbesiktning 187 kr/tim 250 kr   Trädgårdsservice Offereras Samtliga priser är inklusive moms efter skattereduktionen.