Etik och moralplan

Etik och moral B&B lyder lagarna i vårt land samt respekterar och följer regler och krav som ställs på ett företag med vår verksamhet. På så sätt upprätthåller vi god etisk sed. Detta ger våra medarbetare trygghet i sin yrkesroll och därmed goda förutsättningar att växa och utvecklas både professionellt och på ett privat plan.Därför tar alla våra medarbetare ett [...]