Om skattereduktion

Det innebär att kunden endast betalar 50% av arbetskostnaden för varje utfört uppdrag