Både när vi utför städtjänster och när vi köper in maskiner, kemikalier, städutrustning eller andra produkter tar B&B ansvar för miljön.
Det ingår även i vår policy att göra våra kunder uppmärksamma på ett miljövänligare tillvägagångssätt om sådant finns.