Etik och moral

B&B lyder lagarna i vårt land samt respekterar och följer regler och krav som ställs på ett företag med vår verksamhet.